منوچهر متکی:شواهدی وجود دارد که احتمال آمدن آقای رئیسی راقوت میبخشد
منوچهر متکی:شواهدی وجود دارد که احتمال آمدن آقای رئیسی راقوت میبخشد

⭕️صدای پای “رئیسی” می آید 🔻منوچهر متکی سخنگوی شورای وحدت در مصاحبه ای در مورد کاندیداتوری رئیسی گفت: 🔻 گفت و گو با کاندیداهای دیگر، بدین معنا نیست که آمدن رئیسی ضعیف شده است، شواهدی وجود دارد که احتمال آمدن آقای رئیسی را قوت می‌بخشد. 🔻منتهی ما نمی‌توانیم به طور قاطع بگوییم که ایشان برای […]

⭕️صدای پای “رئیسی” می آید

🔻منوچهر متکی سخنگوی شورای وحدت در مصاحبه ای در مورد کاندیداتوری رئیسی گفت:

🔻 گفت و گو با کاندیداهای دیگر، بدین معنا نیست که آمدن رئیسی ضعیف شده است، شواهدی وجود دارد که احتمال آمدن آقای رئیسی را قوت می‌بخشد.

🔻منتهی ما نمی‌توانیم به طور قاطع بگوییم که ایشان برای انتخابات می‌آیند یا نمی‌آیند.

💢اینستاگرام پایگاه خبری مجلس و مردم 🔗 http://instagram.com/majles_mardom

💢توئیتر پایگاه خبری مجلس و مردم🔗 https://twitter.com/majlesmardom11

💢با کانال #مجلس_و_مردم در تلگرام همراه ما باشید…..✅ @majles_mardom